Hyppää sisältöön

Kirjaamo vastaanottaa kaupungille osoitetut asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja toimittaa edelleen asiaa hoitavalle toimialalle. Kirjattavia asiakirjoja ovat muun muassa kuntalaisaloitteet, muutoksenhaut, valitukset, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt sekä päätökset ja anomukset.

Kirjaamosta saa tietoa vireillä olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä.

Kaupungin päätöksentekoon liittyvät asiakirjat julkaistaan omalla sivustollaan. Tällaisia asiakirjoja ovat

  • kuulutukset
  • esityslistat
  • pöytäkirjat
  • viranhaltijapäätökset

Kuusamon kaupungin virallinen asiointiosoite on

  • kirjaamo@kuusamo.fi
  • Kuusamon kaupunki, Kirjaamo, PL 9, 93601 Kuusamo

Kirjaamo avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00 -15.00.