Hyppää sisältöön

Nilonkankaan koulu

Mukavaa, kun Nilonkankaalta löytyy paljon erilaisia leikkitelineitä, kuten eskarit, isot, areenat ja päätytelineet. Nämä kaikki paikat on myös vapaa-ajalla käytettävissä. Koulun pihalla on valtavasti tilaa liikkua ja leikkiä.

Aada ja Kimi, koulun edustajiston jäsenet 5 A -luokalta

Nilonkankaan koulu on alakoulu, jossa opiskelee 1.-6. -luokkalaisia lapsia. Myös kolmen esikouluryhmän tilat ovat samassa rakennuksessa.

Koulu sijaitsee Kuusamon taajamassa luonnonläheisellä paikalla, Nilon koulualueella. Koulun pihalta avautuu näkymä kuusamolaiseen suo- ja metsäluontoon. Ulkoliikuntareitistöt ja liikuntapaikat ovat koulun välittömässä läheisyydessä ja koululaisten käytettävissä.

Peruskouluikäisiä lapsia koulussa on 291 ja esikouluikäisiä 48. Henkilökunnan määrä on 40.

Perusopetus koulun sisällä on organisoitu tiimeihin. Vuosiluokkatiimeissä työskentelevät rinnakkaiset vuosiluokat ja rinnakkaiset luokat. Tiimiin työpanoksen tuovat 4–5 luokanopettajaa, kieltenopettaja, erityisluokanopettaja ja 1–3 koulunkäynnin ohjaajaa. Koulun järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuu noin 40 lasta.

Vanha, jo purettu koulurakennus rakennettiin vuonna 1966 ja pohjoispäädyn laajennusosa otetiin käyttöön vuonna 1972. Koulua on peruskorjattu 1990-luvulla ja liikuntasalin osalta 2015. Mittavaan kuntotarkastukseen nojautuen kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2018 uuden alakoulun rakentamisesta Nilonkankaalle.

Uuden koulun rakentaminen alkoi keväällä 2021. Oppilaat ja henkilökunta siirtyivät uuteen kouluun huhtikuussa 2023 ja koko koulualue pihoineen on valmistui loppusyksystä 2023.

Nilo meille ilo aito, täältä löytyy tieto, taito.

Pertti Ervasti ja Matleena Ervasti, 1990-luvun koululainen ja hänen isänsä