Hyppää sisältöön

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus koostuu kolmesta vaiheesta: lukutaitovaiheesta, alkuvaiheesta ja päättövaiheesta. Jokaisella vaiheella on oma tuntijakonsa. Kuusamon kaupunki järjestää päättövaiheen opintoja. Lukutaitovaiheen ja alkuvaiheen opintoja voi Kuusamossa suorittaa mm Kuusamo-opiston kursseilla.

Koko perusopetuksen oppimäärä päättövaiheessa  sisältää vähintään 46 kurssia, jotka koostuvat pakollisista ja valinnaisista kursseista. Päättövaiheessa opiskellaan vuosiluokkien 7–9 oppisisältöjä. Opinnot on tarkoitettu aikuisille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta omasta kotimaastaan tai Suomesta. Opintojen tavoitteena on aikuisten perusopetuksen oppimäärän suorittaminen eli perusopetuksen päättötodistus. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa opinnot

Pääsyvaatimuksena on vähintään tason A2.2 suomen kielen taito. Opiskelijan kielitaito, opiskeluvalmiudet sekä matemaattiset taidot kartoitetaan opintojen alussa.

Aikuisten perusopetukseen voi osallistua sen jälkeen, kun perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettu perusopetuksen suorittaminen päättyy. Edellä mainitun perusopetuksen suorittaminen päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään sen lukuvuoden koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuuslain 5 §:n mukaan oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot, mutta jolta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riittävä suomen tai ruotsin kielen taito, voi suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla aikuisten perusopetukseen.

Aikuisten perusopetuksen kohderyhmät

  • perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleet nuoret, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä tai joiden valmiudet ovat jääneet heikoiksi perusopetuksen aikana
  • 17–25 -vuotiaat maahanmuuttajataustaiset, jotka eivät voi osallistua oppivelvollisuusikäisille järjestettävään opetukseen ikänsä takia, mutta tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella
  • muut maahanmuuttajataustaiset aikuiset, jotka heikon peruskoulutuksensa takia tarvitsevat erityisesti perusopetuksen alkuvaiheen opetusta, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattisia valmiuksia tai jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin
  • vangit, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus tai joilla ei ole tarvittavia opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella
  • aikuiset romanit, joilla on vain vähän peruskouluopintoja tai peruskoulun päättötodistus puuttuu
  • muut aikuiset, jotka ovat keskeyttäneet peruskoulun oppivelvollisuusikäisinä aikuiset, jotka opiskelevat yhtä tai useampaa oppiainetta aineopiskelijana ja/tai haluavat korottaa perusopetuksen arvosanoja.

Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän, suorittaa perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia sekä korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma rakennetaan sen mukaan, millaisia opintoja opiskelija tarvitsee, jotta hän pääsee opiskelutavoitteeseensa.

Kuusamossa aikuisten perusopetuksesta vastaa Nilon koulu.

Kuusamossa aikuisten perusopetuksesta vastaa Nilon koulu

Lisätietoja