Hyppää sisältöön

Nilon koulu on Koillismaan suurin yläkoulu, oppilaita on yli 400 ja henkilökuntaa noin 50.

Aherrusta keventävät erilaiset tapahtumat. Koulu järjestää teemapäiviä, ilta- ja yökouluja. Osallisuusryhmät tekevät tärkeää työtä koulussa hyvän ilmapiirin ja yhteisöllisyyden puolesta. Nilon koulussa opiskellaan kurssimuotoisesti. Lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon, minkä vuoksi työjärjestys vaihtuu noin 9 viikon välein.

Koulussa toimii aktiivisesti neljä eri oppilasryhmää, oppilaskunta, tukioppilaat, vertaissovittelijat ja liikuntatutorit. Oppilaskunta on koulun sisällä tapahtuva yhteistoimintaa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat ja sitä johtaa oppilaista valittu hallitus. Tukioppilaat toimivat erityisesti 7. luokkien kanssa. He pitävät tunteja kummiluokalleen, järjestävät yhteistä tekemistä ja ovat vertaistukena 7. luokkien oppilaille. Vertaissovittelijat ovat mukana ratkaisemassa koulun arkipäivän pulmatilanteita. Toiminta on ratkaisukeskeistä ja toista kunnioittavaa.

Täällä on mukavaa!

Kannattaa tulla omana itsenä!

Kaseja ja ysejä ei tartte pelätä!

Oppilaiden kuvauksia Nilon koulusta

Liikuntatutorit järjestävät liikunnallista toimintaa esimerkiksi välitunneilla ja iltakouluissa. Liikkumalla vähennetään istumista ja lisätään liikunnan iloa oppilaissa.

Jos oppilas tarvitsee tukea opiskeluun, hän voi saada esimerkiksi tukiopetusta, koulunkäynninohjaajan ja laaja-alaisen erityisopettajan tukea.

Kielissä ja matematiikassa on joustavia opetusjärjestelyjä. Tekemättömiä tehtäviä voi tehdä läksyparkissa. Koulussa on mahdollisuus opiskella myös joustavan perusopetuksen luokassa (JOPO), missä on vuorotellen opiskelua ja työelämään tutustumista. Oppilaan tuen tarpeen opettaja voi huomioida erilaisina tehtävinä, suullisina kokeina ja muilla eri tavoin. Tavoitteena on saada oppilas innostumaan oppimisesta ja toimimaan ryhmässä toisten oppilaiden kanssa.

Täällä saa varmasti uusia kavereita!

Oma vastuu kasvaa yläkoulussa!

Kannattaa rohkeasti tutustua uusiin ihmisiin!

Oppilaiden kuvauksia Nilon koulusta