Hyppää sisältöön

Suomi toisena kielenä (S2)

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen selvittämisessä otetaan huomioon myös, onko oppilaalla puutteita suomen kielen peruskielitaidossa ja onko hänellä edellytyksiä opiskella suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää.

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. S2-oppimäärän valintaa määrittävät oppilaan kielitaidon taso ja opiskeluedellytykset. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Kun oppilaan oppimääräksi on määritelty suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, oppilasta opettavat opettajat suunnittelevat tarkoituksenmukaiset opetusjärjestelyt. Oppilas opiskelee suomea toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Kun oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus on järjestetty.

Oppilaan, jolle suomi ei ole äidinkieli, täytyy opiskella samanaikaisesti sekä suomen kieltä että kaikkia eri oppiaineita suomeksi. Opiskelukielitaidon saavuttaminen vaatii aikaa, ja oppilas tarvitsee runsaasti tukea oppiaineiden opiskelussa. Tämä on huomioitava kaikkien oppiaineiden opetuksessa tarjoamalla oppilaalle kielellistä tukea opiskeluun.  Tämä edellyttää eri oppiaineiden opettajilta kielitietoisuutta ja kielilähtöisten työtapojen käyttämistä. Tätä tukee yhteistyö aineenopettajien ja S2-opettajien välillä.

Oppilaan, jolle suomi ei ole äidinkieli, arvioinnissa käytetään monipuolisia, joustavia ja oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, jotta oppilas kykenee osoittamaan osaamisensa suomen kielen taitojen puutteista huolimatta.

Lisätietoa löytyy opetushallituksen sivulta