Kuusamon kaupunki avustaa huoltajaa tai järjestää kuljetuksen, jos esikoululaisen tai 1. – 3. luokkien oppilaan koulumatka on yli kolme kilometriä tai jos 4. – 9. luokkien oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä. Oppilaan voidaan myös viittä kilometriä pitemmillä matkoilla edellyttää kulkevan osan koulumatkasta itse.