Hyppää sisältöön

Kuusamon kaupunki avustaa huoltajaa tai järjestää kuljetuksen, jos esikoululaisen tai 1. – 3. luokkien oppilaan koulumatka on yli kolme kilometriä tai jos 4. – 9. luokkien oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä. Oppilaan voidaan myös viittä kilometriä pitemmillä matkoilla edellyttää kulkevan osan koulumatkasta itse.

  • Koulukuljetusten ensisijaisena kuljetusmuotona on kaupungin järjestämä koulukuljetus. Kuljetus järjestetään oppilaan väestörekisteriin merkittyyn kodin osoitteeseen oppilaan lähikoulun koulupiirin alueella.

    Koulukuljetus järjestetään myös, jos koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuisi oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

  • Koulukuljetuksia voidaan järjestää myös koulutien vaarallisuuden perusteella. Tämän toteamiseksi on kehitetty Koululiitu-ohjelma.

  • Jos oppilas otetaan muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asetetaan, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

    Jos oppilas vaihtaa asuinpaikkaa tai -kuntaa kesken lukuvuoden, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan lukuvuoden loppuun asti, mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista. Oikeutta käydä toissijaista koulua tulee hakea seuraavaa lukuvuotta edeltävän helmikuun loppuun mennessä.