Hyppää sisältöön

Jätehuoltomääräykset rivi- ja kerrostalokiinteistöille

Uudet jätehuoltomääräykset ovat tulleet vaiheittain voimaan.

Keskustan ja Rukan taajamien uudet erilliskeräysvelvoitteet astuivat voimaan 1.6.2021. Uudet velvoitteet koskevat vakituisen ja loma-asumisen rivi- ja kerrostalokiinteistöjä. Muiden kiinteistöjen uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan syyskuussa 2023.

Uudet jätteiden erilliskeräysvelvoitteet koskevat kaikkia rivi- ja kerrostaloja taajama-alueella. Kiinteistöillä tulee olla järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevia jäteastioita seuraavasti:

  • polttokelpoinen jäte
  • biojäte
  • keräyspaperi
  • pienmetalli
  • lasipakkaus
  • kartonkipakkaus
  • muovipakkaus

Biojäte voidaan kompostoida kiinteistöllä itse.

Jäteastioihin ja niiden tyhjennysväleihin liittyvät jätehuoltomääräykset ovat myös muuttuneet.

  • Jäteastioina voidaan käyttää kannellisia jäteastioita, syväkeräyssäiliötä tai poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä.
  • Jäteastian tyhjennysvälit sovitaan jätteen määrän ja synnyn mukaan tapauskohtaisesti kuljetusyhtiön välillä.
  • Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata Kuusamon kaupungin alueella tapahtuvaa jätehuoltoa jätelain ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on saavuttaa ja ylittää sekä kansalliset että EU-tason kierrätystavoitteet. Tavoitteiden mukaan yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää vuoteen 2035 mennessä 65 %. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä. Määräyksillä pyritään varmistamaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.