Hyppää sisältöön

Jätteen siirtoasiakirja yrittäjille

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja –päivämäärästä sekä kuljettajasta. Siirtoasiakirjan tulee olla pääsääntöisesti sähköisessä muodossa.

Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä. Siirtoasiakirjan laatija on velvoitettu siirtämään tiedot valtakunnalliseen SIIRTO-rekisteriin.

Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

Valtioneuvoston jäteasetuksella (179/2012) 20 – 21§:ä on täsmennetty mm. Kirjanpito jätteistä, siirtoasiakirja ja viranomaisille toimitettavat tiedot.