Olet täällä

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja soaiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Asiakas maksaa kotipalvelusta bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvän kuukausimaksun tai käynnin pituuden mukaan määräytyvän käyntimaksun (asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).

 

Musiikkileikkikoulun tehtävänä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, herättää lapsissa myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen. Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista musiikkikasvatusta. Musiikin maailmaan lapsia johdattaa Kuusamossa Päivi Hannula.

Neuvontaa ja ohjausta saat päivähoidon eri alueiden ja yksiköiden ohjaajilta ma,ti ja ke klo 9 - 11. Muina aikoina Teitä palvelee päivähoitotoimisto ja yhteispalvelupiste.

Sähköposti: varhaiskasvatus@kuusamo.fi

Voit lähettää palkkatiedot tai muut henkilötietoja sisältävät asiakirjat sähköpostilla, mutta pyydä ohjeet ennen lähetystä sähköpostilla tai soita numeroon 040 8608641 tai 040 1491822.  Perheen tulotiedot voi lähettää Päivähoidon sähköisissä palveluissa.

Kuusamon kaupungin hallinnoima Kuusamon musiikkiopisto on perustettu vuonna 1979. Päätoimipiste on Kuusamossa ja lisäksi opetusta annetaan Taivalkosken ja Posion sivutoimipisteessä.

Musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetus luo edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin ja korkea-asteen koulutukseen.

Kuusamon musiikkiopisto keskittyy kamarimusiikin opetukseen.