Olet täällä

Lapset

Palvelua tarjotaan kaikille kaupungin alueella asuville lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.
Kuusamossa on yli sata kilometriä kaupungin ylläpitämää hiihtolatua. Myös muiden ylläpitämiä latuja löytyy.
Koulukuljetuksen piirissä on 625 esi- ja perusopetusikäistä kuusamolaista koululaista.
Kuusamon koululaiskisat ja kuntienväliset kisat (Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Posio)
Kouluruokailu on tärkeä osa koulupäivää. Ateriapalvelut tarjoaa kouluruokailussa noin 2.200 lounasateriaa.
Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata kaikille oppilailla terve kasvu ja kehitys sekä auttaa oppilaita omaksumaan terveyttä edistävät...
Erossa asuvan vanhemman elatusvastuu vahvistetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamalla elatussopimuksella tai oikeuden päätöksellä.
Lasten toimintaterapiassa tuetaan lapsen motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia sekä omatoimisuutta ja itsetunnon vahvistumista.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään järjestämällä vaihtoehtoisia varhaiskasvatuspalveluja ja tarjoamalla...
Lastenneuvola pyrkii edistämään koko perheen hyvinvointia ja tukemaan perhettä omaksumaan terveellisiä elämäntapoja.
Liikennepuiston aukioloaikoina mahdollisuus harjoitella ajotaitoja polkuautoilla tai -pyörillä valvotusti ja turvallisesti.
Perheneuvola palvelee etsittäessä ratkaisuja lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyviin pulmiin.
Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan tasavertainen oppimisen mahdollisuus.
Kuusamon peruskoulun toiminta-ajatuksena on turvata tasapuolinen ja ajanmukainen perusopetus sekä vahvistaa edellytykset jatkuvaan itsensä...
Puheterapian toiminta-ajatuksena on taata mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky asiakkaille jokapäiväiseen elämään.
Vammaisten lasten kotihoidon ohjauksen tehtävänä on tukea alle 16-vuotiaiden vammaisten lasten ja heidän perheidensä jaksamista.
Wilma on sähköinen kanava kouluarjen päivittäisiin asioihin.
Äitiysneuvonnan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen terveys sekä edistää ja ylläpitää perheen terveyttä ja hyvinvointia.