Hyppää sisältöön
Kuusamo kampus

Muu koulutustarjonta

 • KSAK Oy:ssä autetaan asiakasta nostamaan osaamistasoaan ja parantamaan kilpailukykyään koulutuksen, valmennuspalvelujen ja työelämän kehittämistoiminnan keinoin yhteistyössä kumppaneiden kanssa Pohjois-Suomen alueella.

  Lisätietoja löydät linkistä KSAK

 • Opisto on vapaan sivistystyön keskus kaikenikäisille. Sen ovet ovat avoinna pohjakoulutuksesta riippumatta sekä paikallisille että Kuusamon ulkopuolelta saapuville opiskelijoille.

  Tästä linkistä löydät lisätietoa Kuusamo-opistosta Kuusamo-opisto

 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto on perustettu vuonna 1951. Kuusamon toimipaikka on toiminut vuodesta 1974. Kesäyliopisto tarjoaa koulutuspalveluja eri asiakasryhmille. Pääosa opetuksesta on avointa yliopisto-opetusta ja ammatillista täydennyskoulutusta, joiden lisäksi järjestetään valmentavia ja harrastustavoitteisia kursseja. Ohjelmistoon sisältyy myös erilaisia yleisötilaisuuksia. Kesäyliopiston opetus on pääsääntöisesti kaikille avointa aikaisemmasta pohjakoulutuksesta tai iästä riippumatta.

  Kesäyliopisto järjestää runsaasti myös tilauskoulutusta. Tilauskoulutukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kesäyliopiston koulutussuunnittelijoihin.

  Lisätietoa kesäyliopiston toiminnasta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

 • Luontoakatemia on luontoon ja luonnossa tapahtuviin toimintoihin liittyviä koulutuspalveluita järjestävien toimijoiden verkosto. Luontoakatemian tarkoituksena on edistää ja kehittää toimialaansa liittyvää koulutusta ja yhdessä taata laadukas, monipuolinen ja kattava koulutustarjonta. Luontoakatemian juuret ovat Kuusamon ja Koillismaan luonnossa, ja toiminnan alkuvaiheessa toiminta tapahtuu kuusamolaisten toimijoiden kautta enimmäkseen Koillismaalla, mutta myös muualla Suomessa.

  Tutustu tarkemmin Luontoakatemian toimintaan linkistä Luontoakatemia

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu palvelee toiminnallaan alueen kehitystarpeita hyvinvoinnin, teknologian ja viestinnän sekä matkailun alueilla.
  Kuusamossa on toteutettu mm. sosionomin monimuotokoulutus, konetekniikan insinöörikoulutus ja sairaanhoitajan monimuotokoulutus.

  Lisätietoja Kajaanin ammattikorkeakoulusta löydät linkistä KAMK.

 • Väylä- ja polkuopinnot tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia korkeakouluopintoihin.

  Lisätietoja opinnoista löydät linkeistä
  KAMKstart -opinnot

  Oamk Highway

  Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston väyläopinnot ja muut opiskelureitit

 • Maahanmuuttajien valmistava opetus on perusopetuslain mukaan tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

  VALO-luokat opiskelevat oman opetussuunnitelmansa mukaisesti ja oppilaita integroidaan yleisopetusluokkien tunneille mahdollisuuksien mukaan esim. taito- ja taideaineissa.

  Lisätietoja koulun rehtorilta Nilon koulu

   

 • Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä. Opetuksen päämääränä on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan ympäröivässä kieliyhteisössä tasavertaisena muiden kanssa.

  Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Kyseinen oppimäärä eroaa äidinkielen, toisen kotimaisen kielen sekä vieraan kielen opetuksesta monin tavoin. S2-opetus ei ole suomen kielen tuki- tai erityisopetusta, vaan sillä on omat tavoitteensa, sisältönsä ja arviointikriteerinsä, joita opetuksessa tulee noudattaa.

  Lisätietoa löytyy opetushallituksen sivulta  Opetushallitus sekä Nilon koulun rehtorilta Nilon koulu.

 • Alueeseen kohdistuvan tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealueina ovat olleet luonto ja luonnonvarat sekä matkailu.

  Tutkimustoiminnan perustan luo yhteistyöohjelma Oulun yliopiston kanssa sekä Oulun yliopiston Oulangan tutkimusaseman toiminta.

  Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto toimii Kuusamossa osana palvelukokonaisuutta. Kesäyliopiston tarjontaan kuuluvat avoimen yliopiston kurssit.

  Tästä linkistä löydät lisätietoa Oululangan tutkimusasemasta   Oulangan tutkimusasema

  Tästä linkistä löydät lisätietoa Oulun yliopistosta Oulun yliopisto

  Tästä linkistä löydät lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistosta Kesäyliopisto