Hyppää sisältöön

Kuusamo Kampuksen verkosto ja kehittäminen

Osaamista kehittämällä rakennamme elinvoimaa – yhdessä olemme Kuusamo Kampus

Kuusamo Kampus on osaamisen kehittämisen, jatkuvan oppimisen ja sivistyksen verkosto oppimisympäristöineen. Kuusamo Kampus tarjoaa monialaisesti ja monipaikkaisesti toisen ja korkea-asteen sekä vapaan sivistystyön koulutusta, edistää oppijoiden osaamista ja alueen elinvoimaa.

Yhdessä verkoston kanssa varmistamme laadukkaat, saavutettavat ja monipuoliset koulutuspolut aina toiselta asteelta vapaaseen sivistystyöhön ja korkea-asteen koulutukseen, sekä turvaamme työelämän tarpeita vastaavien koulutusten tarjonnan alueella. Lisäksi toiminnalla mahdollistetaan ajantasaisten ja turvallisten oppimisympäristöjen kehittäminen, sekä fyysisten että digitaalisten. Myös yrityslähtöisiä oppimisympäristöjä kehitetään aktiivisesti.

Kuusamo Kampuksen ydintoimijoita ovat Kuusamon lukio, KAO Kuusamo ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia, joiden toiminta myös fyysisesti sijaitsee kampusalueella. Tiiviisti verkostossa ovat mukana Kuusamossa toimivat muut oppilaitokset, Kuusamo-opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto ja KSAK Oy.

Kuusamon kaupungin tehtävänä on toimia Kuusamo Kampuksen verkostotoiminnan koordinoijana ja alustana mahdollistamalla omalta osaltaan kumppaneiden kanssa työelämän tarpeisiin vastaavien koulutusten saatavuus alueella. Kuusamo Kampuksen yhteistyösopimuksessa on mukana 14 toimijaa, jotka ovat sopineet kumppanuudesta ja Kuusamo Kampus toiminnan pitkäjänteisestä kehittämisestä.

Korkeakoulukumppaneiden, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, kautta saamme alueelle korkeakouluopetusta ja edistämme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Seudullista kehittämistä tuemme lähikuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Posio ja Taivalkoski ovat mukana kumppanuudessa. Elinkeinoelämän ääni tulee suorien yrityskontaktien lisäksi kuuluviin yrittäjäjärjestön, Oulun kauppakamarin ja Naturpoliksen kautta.

Tutustu lisää

 • Kuusamo Kampuksen yhteistyösopimuksessa on sovittu kumppanuudesta ja yhteistyöstä Kuusamo Kampus toiminnan kehittämisessä. Sopimuksessa tavoitellaan pitkäjänteistä ja laajaa yhteistyössä tapahtuvaa Kuusamo Kampuksen toiminnan kehittämistä, jossa keskeisenä yhteistyömuotona on Pyöreän Pöydän toiminta. Ennakointitiedon pojalta ohjataan ja linjataan toimintaa.

  Kuusamo Kampuksen sopimuskumppaneita ovat

  • Kuusamon kaupunki (sis. lukio)
  • Kajaanin koulutusliikelaitos (Kainuun ammattiopisto)
  • Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry
  • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry
  • KSAK Oy
  • Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia
  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
  • Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
  • Taivalkosken kunta
  • Posion kunta
  • Kuusamon Yrittäjät
  • Oulun kauppakamari

  Uusien toimijoiden on mahdollisuus liittyä mukaan kumppanuuteen.

 • Kuusamon kaupungin yksi kehittämisen kärjistä on Kuusamo Kampus, jonka kehittämistavoitteet rakentuvat kolmesta kokonaisuudesta.

  1. Kuusamo Kampus toimintamallin vahvistaminen, kehittäminen ja vakiinnuttaminen
  2. Laadukkaat, saavutettavat ja monipuoliset koulutuspolut
  3. Ajantasaisten ja turvallisten oppimisympäristöjen mahdollistaminen ja kehittäminen

  Näiden lisäksi edistetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

  Kuusamo Kampuksen toimintamallin vahvistamisessa keskiössä on sopimuskumppaneiden kanssa toteutettava Pyöreän Pöydän yhteistyö, jossa ennakointitiedon pohjalta ohjataan ja linjataan toimintaa. Yhteinen ennakointi ja toimijoiden välinen aktiivinen vuoropuhelu on keskeistä, jotta voidaan vastata elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin.

  Koulutuspolkujen näkökulmasta edistetään saatavuutta, hakeutumista ja opiskelun aloittamista. Yhteistyössä mahdollistetaan alueelle monipuolinen koulutustarjonta ja tuetaan jatkuvaa oppimista. Tavoitteena on laatia pitkän ja lyhyen tähtäimen suunnitelmat alueella toteutettavista koulutuksista. Lisäksi edistetään maahanmuuttajien ja kansainvälisten opiskelijoiden koulutuspolkuja.

  Oppimisympäristöjen osalta tarve- ja hankeselvitystä jatketaan. Kampusalue tulee jatkossakin sijaitsemaan pääsääntöisesti nykyisen lukion, KAO Kuusamon ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian oppimisympäristöissä. Lisäksi hyödynnämme monipaikkaisuutta etä- ja hybridiopetuksen myötä sekä kehitämme yrityslähtöisiä oppimisympäristöjä. Fyysisten oppimisympäristöjen kehittämisen rinnalla tehdään toiminnallista kehittämistyötä.

  Kehitämme aktiivisesti ja pitkäjänteisesti Kuusamo Kampuksen toimintaa, sillä osaamisen kehittämisen mahdollisuudet rakentavat elinvoimaa ja monipuolinen ja houkutteleva koulutustarjonta vahvistaa alueen pito- ja vetovoimaa.

Lisätietoja