Hyppää sisältöön

Kirkonkylän asemakaava

Suunnittelualue käsittää Kirkonkylän alueelle asemakaavoitetun alueen ja koostuu eri aikoina laadituista rakennus- ja asemakaavoista sekä niiden muutoksista ja/tai laajennuksista. Yhdistämisessä on pääosin kyse teknisestä tarkistuksesta, viher- ja maatalousalueiden merkintämuutoksesta ja lisäksi asemakaavaan on otettu oleviin kaava-alueisiin nähden laajennuksena Varikkotien liittymä valtatiehen n:o 5. Asemakaava-alueen pinta-alaksi muodostuu 1753 ha.

Asemakaavahankkeen keskeisimpänä tavoitteena on laatia alueittaiset asemakaavat korvaava kaavatilanteen yhtenäistävä asemakaava. Kaavojen kaavamerkinnät ja –määräykset korjataan vastaamaan nykyisiä kaavamerkintäohjeita. Tällä teknisellä tarkistamisella muodostuu Kirkonkylän asemakaava.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä MRA 30 § mukainen asemakaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 9.1.2014 – 28.2.2014.

  • Kaavaehdotus nähtävillä 15.11. – 14.12.2023

  • Kuusamon tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 22.2.2024 § 7 hyväksynyt Kirkonkylän asemakaavan.

  • Kuusamon tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 22.2.2024 § 7 hyväksynyt Kirkonkylän asemakaavan. Päätös on saanut lainvoiman 17.4.2024.