Hyppää sisältöön

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 191 (rajan alue)

Nk. Rajan alue Nilonjärven rannalla on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu puolustusvoimien rakennusten korttelialueena (Yp). Korttelin pinta-ala on n. 35 ha. Maan omistaa Suomen valtio, hallinnoiva viranomainen on Senaatti-kiinteistöt. Korttelin asemakaavan ajanmukaisuuden tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi. Alue on edelleen merkittävällä osalta toteutumatta, eikä tulekaan toteutumaan kaavan mukaisena rajavartioston toiminnan supistumisen takia.

Kaavanmuutoksen tavoitteina on suorittaa kaavan ajanmukaisuuden arviointi, määritellä tontit ja käyttötarkoitus rakennetuille rakennuksille sekä laajentaa ydinkeskustaa palvelevaa virkistys- ja ulkoilualuetta. Rajavartiostolle jää toimipaikka alueelle.

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 191 (rajan alue) on kuulutettu osittain lainvoimaan 25.3.2021.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 10.3.-8.4.2011

  • Kaavahanke on ollut ehdotuksena nähtävillä neljä kertaa. Aikaisemmin nähtävillä olleet kaavaehdotukset saa pyydettäessä Kuusamon kaavoituksesta.

    Viides kaavaehdotus nähtävillä 19.6. – 18.7.2024

  • Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 27.1.2021 § 11 hyväksynyt osittain Kirkonseudun asemakaavan muutoksen korttelissa 191 (rajan alue). Hyväksymättömiltä osin kaava suunnittelua jatketaan viipymättä.

     

  • Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 191 (rajan alue) on kuulutettu osittain lainvoimaan 25.3.2021.