Hyppää sisältöön

Asemakaavan muutos ja päivitys Rukan ajantasa-asemakaavan reuna-alueilla, vaihe 2

Rukan ajantasa-asemakaava on hyväksytty 18.3.2002. Rukan matkailualueella on todettu ullakkotilojen ja parvien rakentaminen ongelmalliseksi. Rakennusoikeuden loputtua vuodepaikkojen määrää on pyritty maksimoimaan ottamalla parvi- ja kellaritiloja uuteen käyttöön. Näin toteutettujen tilojen käytettävyys ja henkilöturvallisuus ovat olleet huonot.  Asemakaavamuutosten päätavoitteena on ratkaista kyseiset ongelmat. Lisäksi on tarkoitus päivittää asemakaavaan maanomistajien vastuut katujen toteuttamisen ja ylläpidon osalta aikanaan tehtyjen kaavoitussopimusten mukaisesti.

Asemakaavan muutokset laaditaan vaiheittain vuonna 2002 hyväksytyn ajantasa-asemakaavan laajuuden ja maanomistajamäärän suuruuden vuoksi. Tässä 2. vaiheessa käsiteltävän asemakaavan keski- ja eteläosan muutosalueisiin sisältyvät Jurmuntien varsi, Vuosselintien itäpuolen alue Vuosselinjärvelle ja Suolahden pohjois- sekä itäpuolen alueita. Lisäksi näistä erillisenä Rukajärven eteläpuolen Soukkelojoen alue.