Hyppää sisältöön

Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Tropiikin alueella korttelissa 923 tontilla 2 sekä pysäköinti- ja puistoalueella

Tropiikin seutu on suosittu matkailu- ja ulkoilualue ja se on Kuusamon majoitus- ja virkistyspalvelujen ydintä. Kaavamuutosta valmistellaan kaupungin aloitteesta. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus tutkia, voidaanko kiinteistöt 305-411-467-2 ja 305-411-11-53 muuttaa käyttötarkoitukseltaan matkailua palvelevien rakennusten korttelialueiksi (RM), siten että niihin voidaan sijoittaa loma-asunto- ja majoitusrakentamista. Asemakaavan muutoksella pyritään tukemaan loma-asumis- ja majoituspalveluiden laajentumisedellytyksiä sekä edistämään Kuusamon ympärivuotista matkailua Tropiikin alueella.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä MRA 30 § mukainen asemakaavaluonnos ovat nähtävillä 24.1.-22.2.2024.

  • Kaavaehdotus nähtävillä 8.5.-6.6.2024

  • .

  • .