Hyppää sisältöön

Rukan asemakaavan muutos kortteleissa 199, 199A ja 200 sekä niihin liittyvillä katu-, lähivirkistys-, retkeily- ja ulkoilualueilla

Asemakaavan muutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. Muutos on käynnistetty yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksellä 19. 6.2019 § 111. Maanomistaja esittää, että lomarakennuskorttelin 199a käyttötarkoitus säilyy ennallaan, mutta enimmäisrakennusoikeuden määrä vähenee. Lisäksi alueelle esitetään osoitettavaksi uusia kortteleita. Asemakaavan muutoksella tavoitellaan mm. Saaruan-ahon alueelle uusia lomarakennustontteja, joilta on hyvät näkymät Vuosselijärvelle. Suunnittelualue sijaitsee Saaruanahossa, Perhotien, Vuosselintien ja Saaruankujan alueella. Nykyisessä Rukan asemakaavassa alue käsittää korttelit 199, 199a ja 200.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 10.9.-9.10.2020

  • Kaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.1.-22.2.2024

  •  

  •  

  • .