Olet täällä

Ranta-alueiden kaavoitus

Rakentamista ranta-alueilla ohjataan kaavoilla ja rakennnusjärjestyksellä. Jos ranta-alueelle ei ole laadittu tarkempiasteista kaavaa, joka ohjaa rakentamista, uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa. Tarkista lupamenettely hankkeellesi toimistoltamme.

rantarakentaminen1

RANTA-ALUEIDEN KAAVOITUS

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Lisäksi kaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä; poikkeamislupien määrä onkin viime vuosina kääntynyt laskuun.

Rantarakentamisoikeus on riippuvainen vesistöstä, rannan laadusta ja muodosta sekä ranta-alueen edessä olevasta vapaasta vesistönäkymästä. Rakentamiseen oikeuttava mitoittava rantaviiva muunnetaan todellisesta rantaviivasta ns. Etelä-Savon seutukaavaliiton mallin mukaisesti. Kaavoituksen yhteydessä mitoituksena käytetään suurilla järvillä 7 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviivakilometri. Pienimmillä vesistöillä käytetään mitoituslukuna 3-6 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviivakilometri. Poikkeamisen mitoitus on tätä pienempi, jolla turvataan ns. kaavoitusvara.

Kuusamossa on tällä hetkellä 3 lainvoimaista rantayleiskaavaa (Pyhäjärvi, Suininki ja Oivanki) ja yli 100 ranta-asemakaavaa.

 

POIKKEAMISLUVAT RANTARAKENTAMISESSA

POIKKEAMISLUVAT RANTARAKENTAMISESSA

Milloin lupa poikkeamiseen tarvitaan?

Poikkeamispäätös tarvitaan kun,

 

  1. alueella ei ole kaavaa. Ranta-alueelle rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti kaavaa. Kaavana voi olla joko rakennulupaan oikeuttava rantayleiskaava tai ranta-asemakaava.

Ilman poikkeamista voidaan suoraan rakennusluvalla sallia kuitenkin muun muassa seuraavat rakennushankkeet:

  • maa- ja metsätaloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen
  • olemassa olevan asuinrakennuksen (loma-asunto tai pysyvä asunto) kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus
  • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen (laajennettuna yhteensä enintään 60 m² tai laajennus enintään 10 % entisestä).
  1. hanke on alueella olevan kaavan vastainen
  2. lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on vastoin kaavaa tai alueella ei ole kaavaa.
  3. hanke on muutoin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tai asetuksen (MRA), kunnan rakennnusjärjestyksen tai rakentamismääräyskokoelman määräyksen vastainen.

 

Lisätietoja palvelusta antaa