Olet täällä

Kaavoitus

kaava_keskusta_kesa6.jpg
Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen.

Nähtävillä olevat kaavat löytyvät tästä linkistä: http://www.kuusamo.fi/palvelut/ajankohtaista-kaavoituksesta

Voimassa olevat kaavat löytyvät tästä linkistä: http://www.kuusamo.fi/palvelut/voimassa-olevat-kaavat

 

Asemakaava-alueita Kuusamossa on kaksi, Rukan asemakaava-alue (1250 ha) sekä Kirkonkylälle sijoittuvat asemakaavat (1600 ha). Rukan asemakaava on laadittu ohjaamaan pääasiassa loma-asutuksen rakentamista ja asemakaavasta on olemassa yhtenäinen kaavayhdistelmä. Kirkonkylälle sijoittuvista asemakaavoista on tekeillä luonnoksena nähtävillä ollut ajantasakaava, joka nimetään Kirkonkylän asemakaavaksi. Ensimmäinen rakennuskaava laadittiin Kuusamon Kirkonkylälle v. 1964. Maankäyttö- ja rakennuslain tullessa voimaan 1.1.2000 rakennuskaavat muuttuivat asemakaavoiksi.

Laki velvoittaa kaupunkia huolehtimaan tarpeellisten yleiskaavojen laatimisesta ja ajan tasalla pitämisestä. Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa kaupunki tiedottaa alueellaan ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista merkittävistä kaavoitushankkeista. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kyseisten hankkeiden käsitettelyvaiheet sekä muut päätökset ja toimet, jotka vaikuttavat lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteutukseen. Myös maankäyttösopimuksista tiedotetaan kaavoituskatsauksessa. Katsauksessa on mahdollista tiedottaa myös lähiaikoina vireille tulevista hankkeista.

Osallistuminen kaavoitukseen

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa , joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavan valmistelun aloittamisesta (vireille tulosta), nähtävillä olosta ja hyväksymisestä tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä.

Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaava-alueen maanomistajat, asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät. Viranomaiset ja yhteisöt ovat osallisia, kun kaavoitus koskee niiden toimialaa. Jos kaava vaikuttaa yli kuntarajan, myös toisen kunnan jäsen voi olla osallinen.

Osallistua voi monella tavalla, ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipiteen/muistutuksen kaavasta sen ollessa nähtävillä.

 

Kaavajärjestelmä

  • Maakuntakaava

  • Laatii maakuntaliitto
  • Ympäristöministeriö vahvistaa
  • Yleiskaava

  • Kunta laatii ja hyväksyy
  • Asemakaava

  • Kunta laatii ja hyväksyy
  • Ranta-asemakaava

  • Maanomistaja laatii
  • Kunta hyväksyy
kaavoitus_kaavio.png

 

Nähtävillä olevat kaavat ja muuta ajankohtaista kaavoituksesta löydät kaavoituksen palvelukorteilta

Lisätietoja antaa