Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokoustiedote 27.2.2024

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.2.2024 § 36 päättänyt käynnistää yhteistoimintamenettelyn varhaiskasvatuspalvelujen organisaatiomuutoksesta.

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimialalla on tavoitteena uudistaa varhaiskasvatuspalvelujen tulosalueen organisaation johtamismallia.

Kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä tuotetaan laadukasta palvelua, jonka jatkumisen ja kehittymisen turvaamiseksi tarvitaan riittävää ja asiantuntevaa lähiesihenkilötyötä. Kun esihenkilö on suoraan mukana päiväkodin päivittäisessä toiminnassa, mahdollistetaan nopeampi ja tehokkaampi reagointi muuttuviin palvelutilanteisiin sekä vahvistetaan tiimityötä.

Päiväkotiyksiköiden uudistettu johtamisen malli otetaan käyttöön 1.8.2024 alkaen. Muutoksessa päiväkotiyksiköt säilyvät toiminnallisesti ennallaan. Muutosta on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa ja asiasta on järjestetty päiväkotiyksiköille henkilöstötilaisuudet ennen yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä.