Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokoustiedote 7.5.2024

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.5.2024 § 87 päättänyt hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Mäntyselän teollisuusalueella.

Asemakaavan muutos- ja laajennusalue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Kuusamon keskustaajamasta lounaaseen. Alue sijoittuu Toranginahon teollisuusalueen länsipuolelle Ouluntien välittömään läheisyyteen. Suunnittelualue on pääosin Kuusamon kaupungin omistuksessa. Asemakaavan laajennuksella Mäntyselän alueelle sijoitetaan teollisuutta ja terminaalitoimintojen alue. Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Mäntyselän teollisuusalueella on ollut MRA 27 § mukaisena ehdotuksena nähtävillä 24.1.2024 – 22.2.2024.