Hyppää sisältöön

Tulevaisuuslautakunnan kokoustiedote 27.5.2024

Tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 23.5.2024

§ 47 päättänyt asettaa Naatikkaniemen ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen nähtäville kaavaehdotuksena MRA 27 §:n mukaisesti esittelytekstissä selostetuilla muutoksilla ja tarkennuksilla korjattuna.

Kaavamuutos on käynnistynyt alueella toimivien matkailuyrittäjien aloitteesta alkuvuonna 2023. Kaava-alue sijaitsee Rukajärven etelärannalla Naatikkaniemessä. Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää rakennusoikeutta sekä muuttaa kortteleiden rajoja ja kaavamääräyksiä.

§ 48 päättänyt asettaa asemakaavan muutoksen korttelissa 927 ja korttelin 922 tontilla 5 sekä niihin liittyvillä lähi-, virkistys-, katu- ja vesialueilla sekä kevyenliikenteen väylällä nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti ehdotuksena esittelytekstissä ja vastineissa esitetyllä tavalla korjattuna.

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus tutkia mm. matkailijoita ja alueen majoittujia palvelevien kaupallisten palveluiden sijoittumista alueelle, jolla rakennusoikeutta nostetaan. Alueen läpi kulkevan ladun linjausta tutkitaan. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 2,78 ha, josta maapinta-alaa on 2,61 ha ja Petäjälammen vesialuetta on 0,17 ha. Maa-alue on kaupungin omistuksessa; Petäjälampi kuuluu Kirkonkylän yhteiseen vesialueeseen 305-411-876-4.