Hyppää sisältöön

Kotiseutuarkisto

Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoainesto sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja käytettäväksi palvelemaan tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Kuusamon kotiseutuarkistoon taltioidaan kuusamolaisten yhdistysten ja seurojen, osuuskuntien, liikelaitosten, perheiden, sukujen ja yksityishenkilöiden arkistoja.

Arkistoaineistoa voivat olla paperimuotoisten asiakirjojen ohella mm. kartat ja piirustukset, valokuvat, filmit, ääninauhat, videokasetit, ATK-aineistot, käsikirjoitukset ja edellä mainittujen jäljennökset ja kopiot, painotuotteiden arkistokappaleet sekä muut paikallisen perinteen tallentamiseen liittyvät dokumentit.

  • Kotiseutuarkistoon tulevasta aineistosta tehdään luovutussopimus, jossa sovitaan aineiston käytön mahdollisesta rajoittamisesta. Saadun aineiston hoidossa noudatetaan luovutussopimuksessa sovittuja ehtoja sekä yleisiä arkistohoidollisia määräyksiä.

    Aineistoa annetaan tutkijoille ja muille asiakkaille käyttöön henkilötieto- ja julkisuuslainsäädännön sekä kyseisen arkiston luovuttajan mahdollisesti asettamien käyttörajoitusten mukaan.  Halutessaan aineistoa tutkittavakseen asiakas täyttää tilauslomakkeen ja tuo sen kirjaston neuvontaan.

Lisätietoa palvelusta antaa