Hyppää sisältöön

Kaupungin johtoryhmä

Kaupungin johtoryhmä koolla puistossa kesällä 2020.

Kuusamon kaupungin organisaatio muodostuu neljästä toimialasta: keskushallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, perusturvasta sekä kasvatus- ja sivistystoimialasta.

Kaupungin johtoryhmään kuuluvat

  • kaupunginjohtaja
  • hallinto- ja talousjohtaja
  • sivistystoimenjohtaja
  • yhdyskuntajohtaja
  • perusturvajohtaja ja
  • Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n toimitusjohtaja.

Keskushallinnon muodostavat hallintopalvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut setkä osallisuus- ja hyvinvointipalvelut. Toimialaa johtaa hallinto- ja talousjohtaja.

Kasvatus- ja sivistystoimeen kuuluvat hallinto-, koulutus-, varhaiskasvatus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toimialaa johtaa sivistystoimenjohtaja.

Perusturvan toimiala jakaantuu neljään tulosalueeseen, joita ovat sosiaalipalvelujen, ikäihmisten palvelujen, terveyspalvelujen ja hallintopalvelujen tulosalueet. Toimialaa johtaa perusturvajohtaja.

Yhdyskuntatekniikan muodostavat hallinto ja talous, maankäyttö ja rakennusvalvonta, ympäristö, kiinteistöt sekä kunnallistekniikka. Toimialaa johtaa yhdyskuntajohtaja.