Hyppää sisältöön
Ilmakuvan Kuusamon keskustasta

Tulevaisuustoimiala

Tulevaisuustoimialan tehtävänä on edistää kaupunkistrategian toteuttamista, tehokasta ja toimivaa alue-, elinkeino- ja palvelurakennetta sekä työllisyydenhoitoa ja kansainvälistymistä. Tehtävänsä toteuttamiseksi lautakunta osallistuu maankäyttöpolitiikan harjoittamiseen sekä vastaa maankäytön suunnittelusta, merkittävien investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelusta yhteistoiminnassa eri toimijoiden kanssa, maaseudun ja kylien kehittämisestä, työllisyyden hoidosta sekä maahanmuuttoon liittyvistä palveluista.

Tulevaisuustoimiala jakaantuu kolmeen tulosalueeseen:

  • Kasvu ja kehitys
  • Alueiden kehitys ja
  • Työllisyys ja kansainvälisyys

Tulevaisuustoimialaa johtaa kehitysjohtaja Jari Karsikko.

Tulevaisuustoimiala edistää kaupunkistrategian toteuttamista, tehokasta ja toimivaa alue-, elinkeino- ja palvelurakennetta sekä työllisyydenhoitoa ja kansainvälistymistä”