Hyppää sisältöön

Keskushallinto vastaa talous- ja henkilöstöhallinnosta, asiakirjahallinnosta ja kaupunginarkistosta, keskitetystä tietohallinnosta ja hankintatoimesta, työsuojelu- ja yhteistoimintajärjestelmistä sekä kuluttaja- ja talousneuvontapalveluiden hankinnasta. Asuntoviranomaistehtävät ovat siirtyneet keskushallinnosta yhdyskuntatekniikan toimialalle 1.6.2017 alkaen.

Keskushallinto ja sen palveluyksiköt hankkivat tai tuottavat kaupunkiorganisaation tarvitsemia sisäisiä palveluita kuten:

  • toimistopalvelut
  • taloushallinto ja kirjanpito
  • henkilöstöhallinto- ja palkanlaskenta
  • tietohallinto ja ICT- palvelut
  • kaupunginarkisto
  • keskitetyt hankintapalvelut

Hankintatoimen koordinointia ja yhteishankintoja ohjaa hankintatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hankinta-asiamies ja hänen varahenkilönsä.

Keskushallinnon johtoryhmän muodostavat hallinto- ja talousjohtaja ja tulosyksikköjohtajat. Tarvittaessa johtoryhmä kutsuu kokouksiin asiantuntijajäseniä. Toimialajohtaja on hallinto- ja talousjohtaja Kirsi Kangas.

Kaupunginhallituksen alainen keskushallinto hoitaa kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät, vastaa yhteistoiminta- ja luottamusmiesjärjestelmien toiminnasta sekä kunta- ja valtiollisista vaaleista.

Hallinto- ja talousjohtaja Kirsi Kangas ja tietohallintojohtaja Pekka Kantola korona-ajan etäkokouksessa.