Hyppää sisältöön

Kasvatus ja sivistys

Kasvatus- ja sivistystoimen tehtävänä on turvata ajanmukaiset palvelut lapsille, nuorille ja lapsiperheille sekä kehittää koko väestölle tarkoitettua vapaa-ajan toimintaa, edistää taiteen ja liikunnan harjoittamista ja harrastamista, paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista sekä informaatiopalveluita.

Kasvatus- ja sivistystoimen toimiala jakaantuu neljään tulosalueeseen:

  • Hallintopalvelut
  • Koulutuspalvelut
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
  • Lapsi- ja perhetyön palvelut

“Rinnalla kulkien yhteiseen kasvuun – elämän eväitä ja elämisen sisältöjä joustavasti ja vahvasti verkostoituneena.”