Hyppää sisältöön

Tekoäly palveluverkkoa rakentamassa – AuroraAI

Digimuutos 3.0 -hankkeessa kokeilemme ja otamme käyttöön uusia sähköisiä palveluja ja kehitämme asiointiprosesseja. Kehitystyötä tehdään yhdessä kuntien palveluomistajien ja työntekijöiden kanssa. Minna Tiermas kirjoitti aiemmin aiheesta Palvelua, prosessimuutoksia ja kokonaisuudenhallintaa -blogauksessa.

Minna toi kirjoituksessaan hyvin esille pistemäisen kehittämisen vaarat verrattuna kokonaisvaltaisempaan kehittämiseen kunnan sisällä. Kokonaisuuden katsominen ja hallinta on taatusti se kaikkia tahoja palvelevampi tapa. Vaan mitäpä, jos laajennamme vielä näkökulmaa ja laitamme asiakkaan, kuntalaisen, kansalaisen aidosti keskiöön ja rakennamme palvelut organisaatiorajat, sektorit ja siilot murtaen hänen ympärilleen?

Tällaisesta kehityksestä on kyse kansallisessa AuroraAI-tekoälyohjelmassa ja siinä syntyvässä AuroraAI-verkossa:

Verkko tarjoaa tulevaisuudessa jakelukanavan eri organisaatioiden tarjoamille palveluille sekä tavan niiden väliselle vuorovaikutukselle. Verkossa palveluitaan voivat jakaa niin valtion virastot ja kunnat kuin myös erilaiset yritykset ja yhdistykset.

Kuulostaako konsulttien jargonilta ja ohuelta yläpilveltä? …Ehkäpä, mutta tässä on oikeasti isot pyörät pyörimässä ja valtakunnan nohevimpia tyyppejä askartelemassa jotain kansainvälisestikin ainutlaatuista. Ja niin tekniseltä kuin ”tekoälyohjelma” kuulostaakin, on tavoitteena häivyttää teknologia taustalle ja luoda ihmiskeskeinen tapa tuottaa palveluja kansalaisille.

AuroraAI-verkko tarjoaa kansalaisille ja yrityksille oikeat palvelut oikealla hetkellä räätälöidysti yhdistämällä eri palvelut toisiinsa tekoälyn avulla.

”Ekosysteemi” on yksi AuroraAI kehitystyössä vilahteleva termi. Biologian tunneilla tarkkoina olleet mieltävät heti mistä tässä on pohjimmiltaan kyse. Se tarkoittaa yhteispeliä kaikkien mukana olevien hyväksi. ”Elämäntapahtuma” on toinen AuroraAI:n avaintermi. Elämäntapahtumia ovat esimerkiksi nuoren itsenäistyminen ja aikuistuminen, lähiomaisen kuolema tai vaikkapa muutto uudelle paikkakunnalle ja elämän aloittaminen siellä. Vähänkään suuremmassa elämäntapahtumassa on mukana useita toimijoita, monia eri palveluja, kokonainen eri organisaatioista koostuva toimijajoukko, ekosysteemi. AuroraAI hakee toimintamalleja ja tekniikoita, joilla elämäntapahtumat ja niihin yleensä liittyvät meitä yksilöitä stressaavat, ahdistavat ja työllistävät tilanteet saataisiin hoidettua mahdollisimman jouhevasti ja ennakoidusti.

Ja palataanpa sitten yläpilvistä maan pinnalle. Hankekunnilla ja hankkeella on jo itse asiassa potentiaalisia liittymäkohtia ja rajapintoja AuroraAI-verkostoon. AuroraAI linkittyy Suomi.fi palvelutietovarantoon (PTV), jossa kuntien palvelut ovat kuvattuina (enemmän tai vähemmän ajan tasalla). Hankkeessa on käynnistynyt myös chatbot-pilotti, joka integroituu palvelutietovarantoon ja jonka integrointimahdollisuudet AuroraAI-verkostoon ja sen botteihin on tarkoitus selvittää pilotin aikana. Mitäköhän kaikkea ehtisimme vielä hankkeen aikana testaamaan…

AuroraAI-tekoälyohjelma on kaikkinensa paljon muutakin, kuin ainoastaan teknistä rakentamista. Ajattelutavan muutos ja muutoksen mahdollistavan tekoälyn mahdollisuuksien ymmärtäminen edellyttää uudenlaista osaamista ja kyvykkyyttä. Ohjelma tuottaa kaikille avointa opiskelumateriaalia tekoälystä ja ihmiskeskeisyyden toteuttamisesta palvelujen kehittämisessä. eOppiva-palvelusta löytyy muun muassa koulutus siitä, mitä on AuroraAI ja koulutus näkökulmista ihmiskeskeisyyteen.

Otetaan tekoäly kaveriksi ihmiskeskeisiä palveluja kehittämään!

Hankepäällikkö Timo Vakkilainen
Timo Vakkilainen on Osallisuuden ja asiakaspalvelun Digimuutos 3.0 -hankkeen hankepäällikkö.
Osallisuuden ja asiakaspalvelun digimuutos 3.0 -hanke

Aihealueet