Hyppää sisältöön

Kontaktimateriaalit

Elintarvikealan toimijan, joka tuottaa elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketuksissa olevia materiaaleja, tulee tehdä ilmoitus toiminnasta elintarvikevalvontaviranomaiselle (elintarvikelaki 297/2021). Ilmoitus tulee tehdä mikäli valmistaa, tuo maahan tai myy kontaktimateriaaleja.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ovat muun muassa elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet, käyttökeramiikka ja kertakäyttökäsineet.

Kontaktimateriaalialan vaatimuksia

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien tulee olla tutkittuja ja niistä säädetään EY:n asetuksessa elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004. Tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on oltava omavalvontajärjestelmä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi. Toimijan on pystyttävä omavalvontadokumentaation perusteella osoittamaan markkinoimiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

Kontaktimateriaaleista ja tarvikkeista ei saa tavallisissa tai ennakoitavissa käyttöolosuhteissa siirtyä ainesosia elintarvikkeeseen sellaisia määriä, jotka:

  1. voisivat vaarantaa ihmisen terveyden
  2. aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen
  3. aiheuttaa elintarvikkeen aistinvaraisten ominaisuuksien heikentymistä

Kontaktimateriaalit ja niiden raaka-aineet tulee olla jäljitettävissä ja jäljitettävyys tulee osoittaa omavalvonnassa.

Pohjois-Kuusamo, Ruka ja Posio

Kuusamo ja Taivalkoski