Olet täällä

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön elokuussa 2017 uusi varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmassa korostetaan vanhempien ja lasten osallisuutta. Vanhempien osallisuudella tarkoitetaan sitä, että vanhemmalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti lapsen myönteistä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on lapsen tuen tarpeen mahdollisimman aikainen tunnistaminen, tuen tarpeen arviointi, tukikeinojen miettiminen, mahdollisiin jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä monialainen yhteistyö. Tarkoituksena on turvata lapselle laadukas ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva varhaiskasvatus.

Neuvontaa ja ohjausta saat päivähoidon eri alueiden ja yksiköiden ohjaajilta ma,ti ja ke klo 9 - 11. Muina aikoina Teitä palvelee päivähoitotoimisto ja yhteispalvelupiste.

Sähköposti: varhaiskasvatus@kuusamo.fi

Voit lähettää palkkatiedot tai muut henkilötietoja sisältävät asiakirjat sähköpostilla, mutta pyydä ohjeet ennen lähetystä sähköpostilla tai soita numeroon 040 8608641 tai 040 1491822.  Perheen tulotiedot voi lähettää Päivähoidon sähköisissä palveluissa.

Lapsen hyvä arki 2-hankkeessa (2011–2013) on syvennetty Kuusamon varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyötä luomalla toimintamalli, jota sovelletaan kun on kyseessä päivähoito lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Mallissa painottuvat ennaltaehkäisevä työ, sujuva tiedonsiirto sekä selkeä vastuun- ja tehtävien jakaminen toimijoiden kesken. Yhteistyön tueksi luotiin käytäntö moniammatillisesta aloituskeskustelusta. Malli tukee aikuisten yhteisvastuullista huolenpitoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.