Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen arviointi ja kehittäminen

Kuusamon kaupungin varhaiskasvatuspalvelut ovat tehneet yhdessä yksityisten varhaiskasvatuksen palveluntuottajien kanssa yhteisen Kuusamon varhaiskasvatuksen laadun arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelman taustalla ovat KARVIn varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit.

Kuusamon kaupungin varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Arvioinnin keskeinen tavoite on lapsi- ja asiakaslähtöisen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen toteutuminen sekä varhaiskasvatuspalvelujen toimivuus ja niiden kehittäminen.

Arviointi on keskeinen osa laatua, koska sen avulla mitataan toimintaa ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin avulla löydetään toiminnan vahvuudet sekä kehittämisen tarpeet. Varhaiskasvatuksen laatua arvioivat lapset, lasten vanhemmat ja varhaiskasvatuksen työntekijät.

Vanhemmat pääsevät tuomaan näkemyksensä muun muassa lapsikohtaisissa keskusteluissa, mutta perheille tehdään myös muita kyselyitä, joihin toivomme aktiivista osallistumista.

Toivomme matalaa kynnystä yhteydenottoihin tarvittaessa suoraan varhaiskasvatusyksikköön tai varhaiskasvatustoimistoon.

 

Vanhempi voi olla tarvittaessa yhteydessä sosiaaliasiamieheen:

jos sinulla on kysyttävää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
jos tarvitset apua muistutuksessa, kantelussa tai muutoksenhaussa
jos tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisussa