Olet täällä

Tämä vähentää omavalvontaan liittyvää byrokratiaa, mutta ei poista omavalvonnan velvoitetta. Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. Omavalvonnan riittävyys määritetään ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä ja sitä muutetaan tarvittaessa.

Toimijan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma ja harjoittaa sekä päivittää sitä säännöllisesti.