Olet täällä

Olennaisiksi muutoksiksi katsotaan mm. elintarviketuotannon laajeneminen, kahvilatoiminnan muuttaminen ravintolatoiminnaksi, tilojen koon kasvaminen, elintarvikekuljetusten aloittaminen osana muuta toimintaa tai pitopalvelutoiminnan lisääminen muuhun toimintaan. Jos olet epävarma tarvitaanko toiminnan muuttumisesta ilmoitus, ole yhteydessä kaupungin terveysvalvontaan.

Ilmoitus tulee tehdä myös, mikäli elintarvikehuoneistotoiminta loppuu kokonaan tai huoneistossa tapahtuu toimijanvaihdos.

Mikäli olet perustamassa esim. ravintolaa, kahvilaa, kioskia, vähittäismyymälää, elintarvikkeiden kuljetusyritystä, pitopalvelua, elintarvikkeiden verkkokauppaa tai ei-eläimistä saatavien tuotteiden valmistuslaitosta, sinun tulee toimittaa kirjallinen elintarvikehuoneistoilmoitus valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ja viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista (tai olennaista muuttamista). Muista olla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen ja palotarkastajaan mikäli perustat uutta toimitilaa tai huoneiston tiloja muutetaan oleellisesti.