Olet täällä

Kotiseutuarkisto

Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja käytettäväksi palvelemaan tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Korsukuva kotiseutuarkistosta

Kuusamon kotiseutuarkistoon taltioidaan kuusamolaisten yhdistysten ja seurojen, osuuskuntien, liikelaitosten, perheiden, sukujen ja yksityishenkilöiden arkistoja. Arkistoaineistoa voivat olla paperimuotoisten asiakirjojen ohella mm. kartat ja piirustukset, valokuvat, filmit, ääninauhat, videokasetit, ATK-aineistot, käsikirjoitukset ja edellä mainittujen jäljennökset ja kopiot, painotuotteiden arkistokappaleet sekä muut paikallisen perinteen tallentamiseen liittyvät dokumentit.

Kotiseutuarkiston käyttö

Kotiseutuarkistoon tulevasta aineistosta tehdään luovutussopimus, jossa sovitaan aineiston käytön mahdollisesta rajoittamisesta. Saadun aineiston hoidossa noudatetaan luovutussopimuksessa sovittuja ehtoja sekä yleisiä arkistohoidollisia määräyksiä.

Aineistoa annetaan tutkijoille ja muille asiakkaille käyttöön henkilötieto- ja julkisuuslainsäädännön sekä kyseisen arkiston luovuttajan mahdollisesti asettamien käyttörajoitusten mukaan.  Halutessaan aineistoa tutkittavakseen asiakas täyttää tilauslomakkeen ja tuo sen kirjaston neuvontaan.

Osa arkiston valokuva-aineistosta on julkaistu KirjastoVirma-sivustolla. 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Aiheeseen liittyvät asiasanat