Olet täällä

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 2017-2021
Valtuusto on kunnan ylin päättävä toimielin. Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain 13 §:ssä.

Kaupungin ylin päättävä elin, kaupunginvaltuusto, valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Kuntalain 10 §:n mukaisesti valtuutettuja valitaan pariton määrä kunnan asukasluvun perusteella. Kuusamon kaupunginvaltuustossa on 39 jäsentä, jotka edustavat eri poliittisia ryhmiä. Jokaisella valtuutetulla on varavaltuutettu.

Valtuuston kokoonpano

Suomen Keskusta 24
Kansallinen kokoomus 5
Vihreä Liitto 5
Suomen Sosiaalidemokraatit 2
Vasemmistoliitto 2
Perussuomalaiset 1
Yhteensä 39

 

Valtuuston puheenjohtajisto

Puheenjohtaja, aluepäällikkö Mika Määttä
I varapuheenjohtaja, rehtori, emeritus Martti Turunen
II varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ulla Parviainen

Valtuuston tehtävät

Perustuslain 121 §:n mukaan kunnan hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnan ylin toimielin, valtuusto, saa valtuutensa kuntalaisilta kunnallisvaaleissa. Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan kunnan viranomaisten kesken. 

Jokaisessa kunnassa on kuntalain mukaan oltava hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Kunnan johtosäännössä määrätään toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallasta.

Kunnan ylimmällä toimielimellä, valtuustolla, on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista. Päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille vahvistamallaan hallintosäännöllä.

Ollakseen päätösvaltainen, kokouksessa pitää olla paikalla vähintään kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätöksiin tarvitaan paikalla olevien valtuutettujen äänten enemmistö.

Kaupunginvaltuuston tehtävät löytyvät linkin alta 
Valtuuston tehtävät (Kunnat.net)

 

Lisätietoja antaa