Hyppää sisältöön

Latuavustusten hakuaika päättyi 30.11.2023

Retki ja kylälatujen latuavustusten hakuaika päättyi 30.11.2023.

Retki- ja kylälatujen kunnostus- ja avustusperiaatteiden mukaiset taksat sidottiin elinkustannusindeksiin (elokuu 2022) talvikaudesta 2022 – 2023 alkaen. Kunnossapidon avustuksen taksat kaudelle 2023 – 2024 ovat seuraavat:

Retkiladut ja kyläladut kunnossapidettynä ja hiihdettävissä

  • viikolta 8 kauden loppuun, kausiavustus 151 € / reittikilometri.
  • koko kauden, kausiavustus 271 € / reittikilometri.

Huomioitavaa

  • koko kausi tarkoittaa kautta, joka alkaa latujen pohjustamisella heti olosuhteiden niin salliessa ja päättyen keväällä latupohjien sulamiseen.
  • reittikilometri tarkoittaa latureitin pituutta, ei kunnostuskilometrejä.
  • hakemuksen yhteyteen liitetään latukartta, jonka perusteella kaupunki lisää ladun Lipas-palveluun, josta se linkittyy nähtäville Retkikartta.fi -palveluun.
  • ladun ylläpitäjä vastaa paikallisesta latutiedotuksesta ja latujen turvallisuudesta.
  • päätöksen mukainen korvaus maksetaan kauden päättymisen jälkeen ja latuavustusmaksun maksamisen ehtona on kauden lopuksi  15.5.2023 mennessä yhdyskuntatekniikan toimialalle toimitettu kopio ajopäiväkirjasta kunnostuksen ajalta.