Hyppää sisältöön

Laaja latuverkosto

Kuusamossa on kaupungin ylläpitämiä latuja noin 240 km. Taajaman ympäristön latuja on noin 38 km, Rukan alueelta löytyy hiihdettävää noin 125 km ja kevättalvella avataan näitä täydentämään erilaisia yhdyslatuja noin 77 km edestä.

Hiihtomatkat ja reittien vaativuudet ilmoitettu reittikohtaisissa opastetauluissa. Hiihtoreittipalvelu kertoo Kuusamon ja Rukan alueen latujen ajantasaisen kunto- ja huoltotiedot (milloin latu on viimeksi huollettu tai ladun kunto todettu) sekä tyylin, pituuden ja valaistuksen.
Taajaman alueen hiihtolatujen valaistus toimii hämäräkytkimillä klo 7–21.

Kyläladut Retkikartasta

Tämän lisäksi kaupunki tukee yksityisiä toimijoita, yrityksiä ja yhteisöjä latuavustusmaksujen kautta ja heidän ylläpitämiä latuja avataan vuosittain noin 200 km edestä. Nämä ladut löytyvät Retkikartasta.

Koiraladut

Kuusamon alueelta löytyy neljä koiralatua. Koirahiihdossa koiran tulee olla kytkettynä eikä se saa aiheuttaa haittaa latureitillä liikkuville tai rikkoa perinteisen latua. Omistajan tulee kerätä koiran jätökset pois ladulta.

  • Kuusamon keskustan ympäryslatu
  • Torankijärven latu
  • Kuontivaaran latu
  • Talvijärven latu