Hyppää sisältöön

Laaja latuverkosto

Kuusamossa on kaupungin ylläpitämiä latuja noin 240 km. Taajaman ympäristön latuja on noin 38 km, Rukan alueelta löytyy hiihdettävää noin 125 km ja kevättalvella avataan näitä täydentämään erilaisia yhdyslatuja noin 77 km edestä.

  • Hiihtomatkat ja reittien vaativuudet ilmoitettu reittikohtaisissa opastetauluissa.
  • Fluent Outdoors kertoo Kuusamon ja Rukan alueen latujen ajantasaisen kunto- ja huoltotiedot (milloin latu on viimeksi huollettu tai ladun kunto todettu) sekä tyylin, pituuden ja valaistuksen.
  • Taajaman alueen hiihtolatujen valaistus toimii hämäräkytkimillä klo 7–21.

Huom!

  • Ladut ovat vain hiihtämistä varten. Moottorikelkkailu, kävely, koirien ulkoiluttaminen ovat kiellettyjä hoidetuilla latu-urilla.
  • Poikkeuksena ovat koiraladut sekä Rukalla sijaitseva Vuosselin ulkoilureitti, jolla voi hiihdon lisäksi ajaa Fatbikella ja kävellä.

 

Myös retki- ja kyläladut näkyvät Fluent Outdoors -palvelussa sekä Retkikartassa

Kaupunki tukee erilaisten yksityisten toimijoiden, yhteisöjen ja yritysten toteuttamien latujen ylläpitoa vuotuisen, erikseen syystalvesta haettavan latuavustuksen kautta. Retki- ja kylälatuja avataan vuosittain noin 200 km edestä. Ladut löytyvät myös Fluent Outdoors -palvelusta sekä Retkikartasta.

Koiraladut

Kuusamon alueelta löytyy neljä koiralatua. Koirahiihdossa koiran tulee olla kytkettynä eikä se saa aiheuttaa haittaa latureitillä liikkuville tai rikkoa perinteisen latua. Omistajan tulee kerätä koiran jätökset pois ladulta.

  • Kuusamon keskustan ympäryslatu
  • Torankijärven latu
  • Kuontivaaran latu
  • Talvijärven latu