Hyppää sisältöön

Europarlamenttivaalit 2024

Suomessa järjestetään seuraavat EU-vaalit eli europarlamenttivaalit kesäkuussa 2024. Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä valitaan Suomesta Euroopan parlamentin jäseniksi seuraaviksi viideksi vuodeksi. EU-vaalit toimitetaan yhtä aikaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä. Valituksi tultuaan parlamentin jäsenet yleensä liittyvät johonkin Euroopan laajuiseen poliittiseen ryhmään.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Suomalaiset ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää heistä ketä tahansa. Tiedot ehdokkaista löytyvät vaalien tieto-ja tulospalvelusta.

Vuoden 2024 EU-vaalien aikataulu

  • Vaalipäivä sunnuntai 9.6.2024
  • Ennakkoäänestys Suomessa 29.5.–4.6.2024
  • Ennakkoäänestys ulkomailla 29.5.–1.6.2024

Voit äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä

Tiedot ennakkoäänestys- ja vaalipäivän äänestyspaikastasi Kuusamossa löydät tästä linkistä: Kuulutus – keskusvaalilautakunta.

Tiedot ovat saatavilla myös äänioikeusilmoituksessa tai Digi-ja väestötietoviraston äänestyspaikkapalvelussa. Näin äänestät ennakkoon ja vaalipäivänä.

Kuka saa äänestää?

EU-vaaleissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella tai Suomessa asuvalla ja äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneella EU-kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024. Äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu.

Lisätietoa äänioikeudesta Suomessa.

Ilmoitus äänioikeudesta

Jos sinulla on oikeus äänestää, sinulle on lähetetty äänioikeusilmoitus. Äänioikeusilmoitus lähetetään joko postitse tai sähköisesti Suomi.fi-palveluun äänioikeutetun oman ilmoituksen mukaan. Lisätietoa palvelusta löydät osoitteesta suomi.fi/viestit.