Hyppää sisältöön

Ympäristöterveys valvoo yleisten uimarantojen ja yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua. Tältä sivulta löydät tietoa uimavesivalvonnasta, luettelon Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueella sijaitsevista yleisistä uimarannoista sekä uimarantojen uimavesinäytetulokset ja uimavesiprofiilit.

Uimarantavesien valvonta

Yleisten uimarantojen uimaveden laatua valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisesti. Uimavedestä ei saa aiheutua terveyshaittaa uimareille.

Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueella virallinen uimakausi alkaa 25.6. ja päättyy 15.8. 

Yleisiltä uimarannilta otetaan uimakauden aikana uimavesinäytteitä, joista määritetään suolistoperäisten Escherichia coli- ja enterokokkibakteerien esiintyvyys. Näytteenoton yhteydessä arvioidaan vedenlaatua myös aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään muun muassa veden väriin ja mahdollisiin sinilevien esiintymisiin

Yleisten uimarantojen lisäksi Kuusamon, Taivalkosken ja Posion alueella sijaitsee kävijämäärältän vähäisiä uimapaikkoja, kuten leirintäalueiden uimapaikat. Sosiaali ja terveysministeriön yleisiä uimarantoja koskevia asetuksia ei sovelleta uimapaikkoihin, mutta muutamista yhteistoiminta-alueella sijaitsevista uimapaikoista otetaan kesän aikana uimavesinäytteitä.

Sinilevä

Sinileväisessä vedessä uiminen ei ole suositeltavaa eikä sitä pidä käyttää ruoanvalmistukseen, tiski-, pesu- tai saunavedeksi. Sinileväesiintymän joukossa saattaa olla myrkyllisiä kantoja, jotka kestävät hyvin kuumuutta ja lisäksi saunassa höyrystyvät ilmaan.

Lisätietoa sinilevistä ja niiden tunnistamisesta löydät Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta.

Järvien sinilevähavaintoja on mahdollista tallentaa Järvi-meriwikiin (www.jarviwiki.fi). Sivustolle ilmoitetut sinilevähavainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla.

Uima-allasvesien valvonta

Terveydensuojelulain mukaan yleisen uimalan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatua on valvottava säännöllisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet edellä mainittujen laitosten uimaveden laadusta ja valvontatiheydestä. Kävijämäärästä ja veden laadusta riippuen uima-altaista otetaan näytteet vähintään neljä kertaa vuodessa.