Hyppää sisältöön

Talousvesivalvonta

Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä. Vesi ei myöskään saa syövyttää vedenjakelulaitteiden materiaaleja.

Talousvettä voidaan hankkia vesilaitosten verkostosta (vesijohdosta) tai yksityiskaivosta.

Kuusamossa on joitakin asuntoja ja lukuisia loma-asuntoja joiden talousvesi hankitaan pintavedestä, eli järvestä, lammesta tai joesta. Pintavettä ei suositella käytettäväksi talousvetenä, koska se voi muuttua käyttökelvottomaksi esimerkiksi sinileväesiintymän tai veteen kuolleen eläimen johdosta.

Terveydensuojeluviranomainen (ympäristötarkastaja) valvoo käytettävän talousveden laatua.

 • Vesilaitosten jakaman talousveden säännöllinen valvonta kuuluu kunnan ympäristöterveysvalvonnan perustehtäviin. Säännölliseen valvontaan kuuluu vesilaitokselta lähtevä vesi ja verkostossa kulkeva vesi.

  Talousveden laadusta määrää Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), joka on antanut asetuksen (461/2000) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

  Talousvettä toimittavissa laitoksissa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä, talous- tai allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevän henkilön on osoitettava talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen suorittamalla Valviran ylläpitämä osaamistesti. Valvira myöntää osaamistestin hyväksytysti suorittaneille vesityökortin.

  Voit lukea lisää osaamistestistä ja vesityökortista Valviran nettisivuilta (linkki vie pois sivustolta).

 • Yksityisten kaivojen vedenlaatua valvotaan ensisijaisesti kaivon käyttäjän yhteydenoton perusteella. Kaivoveden tutkimuskustannukset kuuluvat kaivon omistajan maksettaviksi.

  Kuusamoa lähimmät vesinäytetutkimuksia tekevät laboratoriot sijaitsevat Oulussa ja Rovaniemellä.

  Mikäli haluat tutkituttaa kaivovetesi laadun, voit ottaa yhteyttä joko suoraan tutkiviin laboratorioihin tai Kuusamon kaupungin ympäristötarkastajaan (Hannu Kesti puh. 040 731 6826). Luotettavien tulosten edellyttämiä steriilejä näytepulloja on saatavissa Kuusamossa ja Taivalkoskella kunnantalolta ja Posiolla terveyskeskukselta.

  Kaivon vedenlaatu

  Kaivoveden laatuun vaikuttavat mm. kaivon kunto ja hoito.

  Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

  Tavallisimmat poikkeamat laatusuosituksista alueellamme ovat pH, raudan ja mangaanin määrä. Maaperästä johtuen kaivoveden pH on usein happamampi kuin suositusraja-arvo (6,5), ja raudan tai mangaanin pitoisuudet ylittävät raja-arvot n. 20 %ssa kaivoista.

  Talousveden liiallinen rautapitoisuus ei aiheuta suoranaista terveyshaittaa. Suuri rautapitoisuus aiheuttaa veteen ruosteen makua, ruostekerrostumia saniteetti- ja talouskalusteisiin, sakkaa vesijohtoihin ja ruostetahroja pesuvaatteisiin.

  Mangaanin aiheuttamat haitat ovat samanlaisia kuin raudan aiheuttamat: veden paha maku, kerrostumia saniteetti- ja talouskalusteissa, tahroja pesuvaatteissa ja kerrostumia vesijohdoissa. Väri on raudasta poiketen mustaa ja talousvedessä joskus esiintyvä musta sakka on merkkinä liian korkeasta mangaanipitoisuudesta.

  Eritasoisten kaupallisten suodattimien avulla on mahdollista vähentää talousveden rauta- ja mangaanipitoisuuksia laatusuositukset täyttäväksi.

 • Jos elintarvikehuoneistossa käytetään omasta kaivosta tai muusta omasta vedenottamosta saatavaa vettä, toiminnanaharjoittaja on vastuussa siitä, että käytettävän veden laatu täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset eikä vaaranna elintarviketurvallisuutta.

  Lisätietoa saat kuntasi terveystarkastajalta sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamista asetuksista 461/2000 ja 401/2001.