Hyppää sisältöön

Rakennusluvan hakeminen

Rakennusvalvonta tiedottaa: Pyydämme asiakkaita huomioimaan, että järjestelmämuutos aiheuttaa viivästystä kesäkuun aikana lupien käsittelyssä. Kesälomakausi myös pidentää lupien käsittelyaikoja.

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen. Myös käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen tarvitaan lupa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voi hakea toimenpidelupaa tai ilmoittaa hankkeesta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennus-, toimenpide-, ilmoitus-, maisema- ja purkuluvat

Olemme sähköistäneet kaikki rakennuslupiin liittyvät käsittelyvaiheet. Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat käsitellään sähköisesti Lupapiste–palvelun kautta.
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat on mahdollista hakea sähköisesti Lupapiste.fi –palvelun kautta. Hakemus aloitettava aina neuvontapyynnöllä.

Palvelun käyttöön tai kirjautumiseen liittyvissä ongelmissa ole yhteydessä Lupapisteen tukeen, johon pääset tästä linkistä: Lupapiste – Tekninen tuki. Lue lisää Lupapisteen käyttöohjeet -sivulta.

Rakennuslupien keskimääräiset käsittelyajat ovat 4–6 viikkoa. Huomioithan, että hakemus joka jätetään ilman ennakkoneuvontaa käsitellään aina ensin neuvontapyyntönä.

Rakentamista Kuusamon kaupungissa ohjaa rakennusjärjestys. Tutustu rakennusjärjestykseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 8.2.2018 ja siihen pääset tutustumaan sivulla olevan linkin kautta.

Paperisten rakennuslupa-asiakirjojen skannauksesta peritään taksan mukainen maksu. Rakennuslupia voi jatkossakin hakea kirjallisesti erityisestä syystä. Ole yhteydessä rakennusvalvontaan aina ennen kirjallisen luvan hakemista. Kirjalliset hakemukset siirretään näissä tapauksissa sähköiseen muotoon rakennusvalvontaviranomaisen toimesta.

Rakennusluvat sähköisesti

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Kaikki rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Mikäli käytät Lupapistettä ensimmäisen kerran, tulee sinun rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen jälkeen pystyt kirjautumaan sisään palveluun sähköpostiosoitteellasi sekä valitsemallasi salasanalla. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Voit käyttää tulostettavia lomakkeita sähköisen lupahakemuksen liitteinä tai kirjallisen luvan hakemiseen. Kaikki lomakkeet eivät ole välttämättä ajan tasalla tai niitä ei ole saatavilla tulostettavana versiona. Ole yhteydessä rakennusvalvontaan, jos linkit lomakkeisiin eivät toimi tai tarvitset jonkin täytettävän lomakkeen hakemustasi varten.