Olet täällä

Yksityistiet

Kuusamotietoa

Yksityistie ja kelirikko

Tälle sivulle on koottu linkkejä ja tiedostoja  joista on apua  yksityistien hallinnoinnissa.

Yksityistiepäivän 4.4.2019 materiaali:

 

Tiekunnan omatoimisen perustamisen neuvontatilaisuuden 21.2.2019 materiaali:

 

Sivu, jolta löytyy tiekunnan perustavan kokouksen mallipöytäkirja: https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/palvelut/ilmoita-paatokset-ja-yhteystiedot 

 

Maanmitauslaitoksen julkaisut:

Yksityistien tieyksiköinti: https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/04/yksityistien_tieyksikointi.pdf

Tieyksikkölaskelman perustietoja -lomake:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/12/Tieyksikkolaskelman_perustietoja_lomake_2019_FI.pdf  

 

Lainsäädäntöä:

Laki yksityisistä teistä:   

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yksityistielaki 

Valtioneuvoston asetus yksityisteistä: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181069  

 

Avustaminen:

Elinkeino-, likenne- ja ympäristökeskus avustaa yksityisteitä. Lisätietoa  https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityistieavustukset 

Kuusamon kaupunki avustaa vakituista asutusta palvelevia yksityisteitä.              Lisätietoa www.kuusamo.fi/tieavustukset 

 

Viranomainen:

Yksityistieasioita käsittelevä viranomainen on Maanmittauslaitos. Lisätietoa: www.maanmittauslaitos.fi 

 

 

Lisätietoja antaa