Olet täällä

Yksityistiet

Kuusamotietoa

Yksityistie ja kelirikko
Tälle sivulle on koottu linkkejä ja tiedostoja  joista on apua  yksityistien hallinnoinnissa.

Yksityistiepäivän 4.4.2019 materiaali:

 

Tiekunnan omatoimisen perustamisen neuvontatilaisuuden 21.2.2019 materiaali:

 

Maanmittauslaitoksen julkaisut

Yksityistien tieyksiköinti
Tieyksikkölaskelman perustietoja -lomake
Tiekunnan perustavan kokouksen mallipöytäkirja

Lainsäädäntöä

Laki yksityisistä teistä
Valtioneuvoston asetus yksityisteistä

Avustaminen

Viranomainen

Yksityistieasioita käsittelevä viranomainen on Maanmittauslaitos.

Lisätietoja antaa