Olet täällä

Rakennusluvan hakeminen

Kuusamotietoa

Rakennus-, toimenpide-, ilmoitus-, maisema- ja purkuluvat

Olemme sähköistäneet kaikki rakennuslupiin liittyvät käsittelyvaiheet. Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat käsitellään sähköisesti Lupapiste–palvelun kautta.
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat on mahdollista hakea sähköisesti Lupapiste.fi –palvelun kautta. Hakemus aloitettava aina neuvontapyynnöllä.

Rakennuslupien keskimääräiset käsittelyajat ovat kesälomakaudella 2-3 kuukautta ja normaalikaudella 1-2 kuukautta. 

Paperisten rakennuslupa-asiakirjojen skannauksesta peritään taksan mukainen maksu.

Rakennuslupia voi jatkossakin hakea kirjallisesti erityisestä syystä. Ole yhteydessä rakennusvalvontaan aina ennen kirjallisen luvan hakemista. Kirjalliset hakemukset siirretään näissä tapauksissa sähköiseen muotoon rakennusvalvontaviranomaisen toimesta.

Lähes kaikki rakentamiseen liittyvät toimenpiteet vaativat rakennusvalvontaviranomaisen luvan tai muun hyväksymisen.

Rakentamista Kuusamossa ohjaa kaupungin rakennusjärjestys. Rakennusjärjestys on laadittu ohjaamaan rakentamista koko kaupungin alueella. Tutustu rakennusjärjestykseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan 8.2.2018.

Rakennusluvat sähköisesti

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan, mutta yritykset voivat rekisteröidä käyttöönsä erillisen Yritystilin. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Kirjaudu tästä Lupapisteeseen ja tee sähköinen rakennuslupahakemus

Rakennuslupahakemuksen tulostettavat lomakkeet (Lomakkeita voit käyttää sähköisen lupahakemuksen liitteinä tai kirjallisen luvan hakemiseen. Kaikki lomakkeet eivät ole välttämättä ajantasalla. Ole yhteydessä rakennusvalvontaan, jos linkit lomakkeisiin eivät toimi.

Kuusamon kaupungin rakennusjärjestys (tullut voimaan 8.2.2018) on sivulla Säännöt ja ohjeet

Lisätietoja antaa