Olet täällä

Jätehuolto

Kuusamotietoa

Jäteaseman piha perussivu
Kuusamon jäteasema palvelee Kuusamon kaupungin alueen asukkaita ja lomalaisia sekä yrityksiä erilaisten jätteiden lajittelu- ja vastaanottopisteenä.

Toiminta Kuusamon kunnan keskuskaatopaikalla on alkanut 1960-luvulla. Valvomattomasta valvotuksi kaatopaikka muuttui vuonna 1988, jolloin alkoi myös kaatopaikalle tuotavan jätteen määrän arviointi ja tarkkailu.

Nykyisin kaatopaikasta käytetään nimitystä Kuusamon jäteasema.

Jäteaseman uusi toimistorakennus on valmistunut v. 2008. Jätekuormien punnitus tapahtuu autovaakalla ja maksu määräytyy painon mukaan.

Jätehuoltoyrittäjät toimittavat jäteasemalle kotitalouksien polttokelpoiseen jätteen, joka toimitetaan edelleen Ouluun polttolaitokselle.

Jäteasemalle saa poikkeustilanteessa tuoda jätettä myös omatoimisesti, esimerkiksi remontin tai siivouksen yhteydessä.

Lajiteltu rakennusjäte sijoitetaan niille varattuihin paikkoihin uusiokäyttöä varten. Näin vähennetään loppusijoitettavan jätteen määrää.

Jäteasemalle voi tuoda myös erityisjätettä, esim. saastunutta maata ja asbestipitoista rakennusjätettä. Jätteen tuoja on velvollinen selvittämään ja ilmoittamaan tuomansa jätteen laadun.

Lisätietoa www.kuusamo.fi/jateasema 

Sijainti

Lisätietoja antaa