Olet täällä

Laskutus

Kuusamotietoa

Laskut tulee toimittaa ensisijaisesti verkkolaskuina!

Verkkolaskut

  • Operaattori Ropo Capital Oy 003714377140
  • kaupungin  ovt-tunnus 003701864185

Mikäli ette pysty toimittamaan verkkolaskuja, paperilaskut tulee lähettää osoitteeseen

Paperilaskut

Kuusamon kaupunki
PL 8173
02066 DOCUSCAN

Huom! 
Salassa pidettäviä tietoja ei tule liittää laskuun, vaan ne pyydetään lähettämään erillisenä paperipostina seuraaviin osoitteisiin:

Keskushallinto:
Kuusamon kaupunki
Keskushallinto/Kirjaamo
PL 9, 93601  KUUSAMO
    
Perusturva, mukaan lukien terveyskeskus ja sosiaalitoimi:
Kuusamon kaupunki
Perusturva/Juha Ronkainen
PL 24, 93601 KUUSAMO

Kasvatus- ja sivistystoimI:
Kuusamon kaupunki
Kasvatus- ja sivistystoimi/Mervi Leinonen
PL 9, 93601 KUUSAMO

Yhdyskuntatekniikka:
Kuusamon kaupunki
Yhdyskuntatekniikka/Riitta Mäntyniemi
PL 9, 93601 KUUSAMO.

Maksukehotukset

Kuusamon kaupunki, Kirjanpito, PL 9, 93601 KUUSAMO

Kuusamon kaupungin laskutusosoitteet löytyvät myös verkkosivujen alatunnisteesta.

Kuusamon kaupungin y-tunnus on 0186418-5. 

Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisäverotus 1.2.2013 alkaen

Kuusamon kaupunki myy arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluita Kuusamon kaupungin ulkopuolisille tahoille muutoin kuin satunnaisesti, joten Kuusamon kaupungin kaikkien yksiköiden rakentamispalveluiden ostoihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. 

Kaupungille lähetettävään rakentamispalvelua koskevaan myyntilaskuun tulee merkitä yleisten laskumerkintöjen lisäksi Kuusamon kaupungin y-tunnus sekä viittaus siitä, että ostajalla on käänteinen verovelvollisuus, esim. ”AVL 8 c §” tai ”Rakennusalan käännetty verovelvollisuus”.

Laskutuksen asiointiosoite on laskut(at)kuusamo.fi