Olet täällä

Organisaatio

Kuusamotietoa

Kuusamon kaupungin organisaatio muodostuu neljästä toimialasta: keskushallinnosta, yhdyskuntatekniikan, perusturvan sekä kasvatus- ja sivistystystoimialasta.

Keskushallinnon muodostavat hallintopalvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut setkä osallisuus- ja hyvinvointipalvelut. Toimialaa johtaa hallinto- ja talousjohtaja.

Kasvatus- ja sivistystoimeen kuuluvat hallinto-, koulutus-, varhaiskasvatus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toimialaa johtaa sivistystoimenjohtaja.

Perusturvan toimiala jakaantuu neljään tulosalueeseen, joita ovat sosiaalipalvelujen, ikäihmisten palvelujen, terveyspalvelujen ja hallintopalvelujen tulosalueet. Toimialaa johtaa perusturvajohtaja.

Yhdyskuntatekniikan muodostavat hallinto ja talous, maankäyttö ja rakennusvalvonta, ympäristö, kiinteistöt sekä kunnallistekniikka. Toimialaa johtaa yhdyskuntajohtaja.

Johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, sivistystoimenjohtaja, yhdyskuntajohtaja, perusturvajohtaja ja elinkeinoyhtiö Naturpolis Oy:n toimitusjohtaja. 

Lisätietoja antaa