Olet täällä

Organisaatio

Kuusamotietoa

Kuusamon kaupungin organisaatio muodostuu neljästä toimialasta: keskushallinnosta, yhdyskuntatekniikan, perusturvan sekä kasvatus- ja sivistystystoimialasta.

Keskushallinnon muodostavat hallinto- ja talouspalveluiden lisäksi tukipalvelut, joita ovat ateria- ja puhtaanapitopalvelut.

Kasvatus- ja sivistystoimeen kuuluvat hallinto-, koulutus-, varhaiskasvatus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Perusturvan toimiala jakaantuu neljään tulosalueeseen, joita ovat sosiaalipalvelujen, ikäihmisten palvelujen, terveyspalvelujen ja hallintopalvelujen tulosalueet.

Yhdyskuntatekniikan muodostavat maankäyttö ja rakennusvalvonta, ympäristöterveys ja ympäristönsuojelu, kiinteistö sekä kunnallistekniikka. 

Lisätietoja antaa