Olet täällä

Organisaatio

Kuusamotietoa

Kuusamon kaupungin organisaatio muodostuu neljästä toimialasta: keskushallinnosta, yhdyskuntatekniikan, perusturvan sekä kasvatus- ja sivistystystoimialasta.

Keskushallinnon muodostavat hallinto- ja talouspalveluiden lisäksi osallisuus- ja hyvinvointipalvelut.

Kasvatus- ja sivistystoimeen kuuluvat hallinto-, koulutus-, varhaiskasvatus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Perusturvan toimiala jakaantuu neljään tulosalueeseen, joita ovat sosiaalipalvelujen, ikäihmisten palvelujen, terveyspalvelujen ja hallintopalvelujen tulosalueet.

Yhdyskuntatekniikan muodostavat hallinto ja talous, maankäyttö ja rakennusvalvonta, ympäristö, kiinteistöt sekä kunnallistekniikka. 

Lisätietoja antaa