Olet täällä

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä vastaa valtuuston päätösten toimeenpanosta ja niiden lainmukaisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto

Puheenjohtaja, agronomi Tuomo Hänninen
I varapuheenjohtaja, myymäläpäällikkö, eläkeläinen Leena Mustonen
II varapuheenjohtaja, sairaanhoitaja, kätilö Liisa Siikaluoma

Kaupunginhallituksen esittelijä

Kaupunginjohtaja Jouko Manninen toimii kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvien asioiden esittelijänä.

Kuusamon kaupunginhallituksen jäsenet

Kuusamon kaupunginhallitus 2013 – 2016

Kaupunginhallituksen edustajat lautakunnissa 2016

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Jäsen: Mika Flöjt
Varajäsen: Jyrki Saarela

Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Jäsen: Leena Mustonen
Varajäsen: Martti Turunen

Perusturvalautakunta
Jäsen: Veli Määttä
Varajäsen: Leena Mustonen

Kaupunginhallituksen tehtävät

Kaupunginvaltuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa edelleen muille toimielimille, kuten kaupunginhallitukselle, lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille. Päätösvallan siirtämisen avulla valtuusto voi paremmin keskittyä tärkeimpien asioiden käsittelyyn ja kaupungin kehittämiseen.

Kaupunginhallituksen hallintosääntö määrittelee, mitkä asiat kuuluvat kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää sellaisista kaupungin asioista, joita ei ole määrätty muulle viranomaiselle. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä vastaa valtuuston päätösten toimeenpanosta ja niiden lainmukaisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin puhevallan käytöstä oikeudessa ja tekee tarpeellisiksi katsomiaan aloitteita kunnallisen toiminnan eri aloilla.

 

Lisätietoja antaa