Hyppää sisältöön

Vuoden 2024 kylätoiminta-avustukset

Mökki joen rannalla

Vuoden 2024 kylätoiminta-avustukset ovat haettavissa 1.-24.5.2024 välisenä aikana. Avustusta haetaan sähköisellä hakemuksella (linkki tiedotteen lopussa).

Kylätoiminta-avustus

Kylätoiminta-avustuksen hakemukseen tulee lisätä yhteyshenkilön tiedot ja kyläyhdistyksen pankkiyhteystiedot. Kylätoiminta-avustuksen liitteenä on toimitettava vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Kylätoiminta-avustukset on jaettu kolmeen ryhmään kylätoiminnan aktiivisuuden mukaan. Lisäksi jaottelussa huomioidaan, onko kyläyhdistyksellä kiinteistöstä aiheutuneita kuluja.

  • Ensimmäisessä ryhmässä ovat ne kylätoimijat, joilla toimintaa on ollut jonkin verran.
  • Toisessa ryhmässä ovat ne kylätoimijat, joiden toiminnassa on aktiivisuutta ja suunniteltuja investointeja.
  • Kolmannessa ryhmässä ovat ne kyläyhdistykset, joilla on aktiivista toimintaa ja kiinteistön ylläpitokuluja.

Kullekin ryhmälle jaettava avustus määräytyy jaettavan kokonaisavustuksen ja hakemusten määrän mukaan. Luokittelun ryhmiin tekee avustushakemusten pohjalta maaseutuasiamies tai toimialajohtajan määräämä muu viran-/toimenhaltija.

Avustuksen myöntää toimialajohtaja viranhaltijapäätöksellä tai tulevaisuuslautakunta. Avustukset maksetaan, kun päätökset ovat lainvoimaisia ja kaikki liitteet on toimitettu. Hakemusta ei käsitellä, mikäli hakemus on puutteellinen ja liitteeksi vaadittavia asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan mennessä.

Avustusten myöntäminen käsitellään tulevaisuuslautakunnan kesäkuun kokouksessa 13.6.2024.

Hae kylätoiminta-avustusta (avautuu uuteen välilehteen)

Lisätiedot