Hyppää sisältöön

Pienen Karhunkierroksen lähtö- ja päätepiste siirtyy

Juuman ja Myllykosken alueen kehityshankkeessa tehdyt reittityöt alkavat tulla päätökseensä. Kaupunki ja Metsähallitus ovat toteuttaneet alueen käyttöön liittyviä kehitystoimenpiteitä yhteistyössä alueen yrittäjien ja maanomistajien kanssa. Kesällä 2021 uusittiin Juuman P-alue ja kestävöitiin Myllykosken alueen reittejä.  Kuluneen kesän 2022 aikana uudistettiin Myllykosken riippusilta ja rakennettiin uusi alkuosuus P-alueen reunasta Niskakoskelle. Metsähallitus uudisti Niskakoskea edeltävät portaat ja suunnitteli koko alueen reittiopastuksen.

Pienen Karhunkierroksen uusi reittiosuus

Pienen Karhunkierroksen lähtöpaikka on siis siirretty uuteen sijaintiin uudistetun P-alueen reunaan ja entinen leirintäalueelta lähtevä reittiosuus on tämän myötä poistunut käytöstä. Uusi lähtöportti osoittaa reitin lähtö- ja päätepisteen uuden sijainnin.

kuva: Kalevi Mikkonen, Kuusamon Kaupunki

Ei talvikunnossapitoa

Kaupunki ja Metsähallitus reitin ylläpitäjinä muistuttavat, että Pienellä Karhunkierroksella ei ole talvikunnossapitoa. Joten kulkijoiden on arvioitava etukäteen huolellisesti, minkälaisella varustuksella he lähtevät liikkeelle. Uusi reittiosuus on n.2,5 leveä murskepintainen käytävä. Niskakoskelle tultaessa on uusia ja uudistettuja porrasosuuksia. Kaikki reitin puurakenteet voivat olla liukkaita, reitillä voi olla jäisiä kohtia jne. Päivä lyhenee tätä kirjoitettaessa vauhdilla ja valoisa aika vähenee, mikä vaikuttaa kulkuolosuhteisiin. Vuorokaudessa voi sataa kymmeniä senttejä lunta, mikä vaikuttaa reitin ja sen rakenteiden tilaan.

Opastus valmistuu lopullisesti ensi keväänä

Reitin opastus uusiutuu reitin lähtöalueelta Myllykoskelle. Lähtöalueelle asennetaan opastetaulut ja reitin varrelle reittiviitat. Basecampin alueen opastetaulut sekä Myllykosken alueen opastetaulut uusiutuvat myös. Opasteet asennetaan ensi keväänä heti olosuhteiden niin salliessa. Siihen asti lähtöalueella on väliaikaisia opasteita ja muualla vanhat reittiopasteet ovat paikoillaan. Uusi lähtöosuus muuttaa reitin kokonaismittaa vain n. 200m, joten käytännössä pituusero on vähäinen. Uusi reittiosuus on myös helpompikulkuinen, joten reitiltä paluu väsyneenäkin on nyt turvallisempaa ja sujuvampaa.

Kuvassa esiintyvältä uuden reittiosuuden alkupisteeltä on n. 400m matka Niskakosken riippusillalle ja Myllykoskelle n.1,5km.

Kaksivuotinen hanke päättyy virallisesti kuluvan vuoden loppuun. Kaupunki haluaakin kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita ja siihen vaikuttaneita. Jatketaan yhteistyötä tulevaisuudessakin!

Toteutus Euroopan Maaseuturahaston tuella

Kuusamon kaupunki investoi Juuman ja Myllykosken alueen sekä Pienen Karhunkierroksen reitin kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Euroopan Maaseuturahaston tuella, yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2021–31.12.2022.

Hankkeen hyväksytty rahoitus on 177 897 €

 

Juuman ja Myllykosken alueen kehityshanke